Afgelopen week arriveerden ruim 300 schapen op Golf International Moyland om daar de gebieden rondom de greens en fairways te gaan begrazen. De kudde onderhoudt de ruigtes op een milieuvriendelijke manier. Op het golfpark leidt het begrazen tot een mooier en natuurlijker beeld dan wanneer machinaal wordt gemaaid. De schapen voorkomen dat bepaalde zones dichtgroeien met jonge planten of gras. Langzaam maar zeker zal de rough lang niet meer zo vet zijn als hij was, waardoor de ballen veel makkelijker zijn terug te vinden. Buiten dat het zeer nuttig is, is de kudde ook elke keer weer een ware beleving! Dit schouwspel is werkelijk geweldig om te zien en geeft een extra dimensie aan de golfbeleving. De schapen gaan het ongemaaide deel van de holes begrazen. Een duurzame en milieuvriendelijke manier van greenkeeping. Het zijn bijzonder waardevolle ‘natuurbeheerders’, die vele ecologische voordelen hebben ten opzichte van mechanisch maaien.

Door begrazing van de schapen ontstaat een verbetering van de vegetatie en dankzij een betere structuur van de bodem kunnen nieuwe zaden kiemen. Hierdoor ontstaat bovendien meer variatie in de beplanting, want schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo diverse plantensoorten.